ŞEŞ FASL VE RİSALE-İ İSTİHRAC

 

ŞEŞ FASL VE RİSALE-İ İSTİHRAC

          Şeş Fasl ve Risâle-i İstihrâc: İran’ın eski müneccimlerin¬den olan Ebû Cafer Muhammed b. Eyyub Hasib-i Taberî’nin astro¬nomi ile ilgili iki eseri¬dir. Şeş Fasl, usturlab konusunu ele alan bir ri¬saledir. Nitekim müel¬lifin de be¬lirttiğine göre, kendisine sorulan so¬rulara cevap noktasında yazmış ve burada usturlab ile ilgili tüm ko¬nulara değinmiştir. İstihrâc ki¬tabı da astronomi konusu içinde yer alan “ömür ve onun bekası”nın bi¬linmesini içermektedir.