NURUL-ULÜM

 

NURUL-ULÜM

       Nûru’l-Ulûm: IV/X. yüzyılın meşhur ariflerinden Şeyh Ebû’l-Ha¬san-i Harakânî’ye (ö.425/1033) ait olup tasavvufun temelle¬rini konu edinmektedir. Bu eserin mevcut nüshasını öğrencilerinden birisi, mürşi¬dinin ölümünden sonra seçmeler yapmış ve on bölüm ha¬linde düzenle¬miştir. Bu kitabın özel bir nüshası, Britanya Müzesinde mevcuttur ki Rus asıllı Ortadoğu bilimcisi Bertels, onu 1929 yılında Rus diliyle yayınlanan “İran” dergisinde bastırmıştır. Nûru’l-Ulûm, çok sade, akıcı, tatlı ve çekici bir üsluba sahiptir.