KURAN TEFSİRİ

 

KURAN TEFSİRİ

 

        Kur’ân tefsiri: Eski Tefsirlerden birkaç nüsha kütüphanelerde mevcut olup büyük bir ihtimalle IV/X. yüzyıla aittirler. Örneğin, üçüncü cildinin bir nüs¬hası, Kambrich Fakültesi Kütüphanesinde mevcut olan bir tefsir ve İstanbul Fatih Kütüphanesinde bulunan Tefsir kitabından bir bölüm gibi. İlk tefsir, kesin olarak IV/X. yüzyılda yazılmıştır. Zira müellif, 400/1009 yılından sonra yaşamış olan büyüklerden herhangi bir isim zikretmemiştir. Bu tefsirin nesri, açık ve akıcıdır. Hatta yapılmış olan ayet tercümeleri, emanet boyutuna uyulmuş olmasının yanında sözün güzelliği ve ibarelerin akıcılığı da göz önünde bulundurulmuştur.