KİTABUL-EBNİYE AN HAKAYİKİL-EDVİYE

 

KİTABUL-EBNİYE AN HAKAYİKİL-EDVİYE

 

Kitâbu’l-Ebniye an Hakâyikî’l-Edviye: Ebû Mansûr Muvaffık b. Ali el-Herevî’nin ilaç yapımı ile ilgili eseridir. Kitabın yazarı Muvaffık hakkında elde herhangi bir bilgi mevcut değildir. Kitabın hangi padişah adına yazıldığı ve yaza¬rının IV/X. yüzyılda mı yoksa V/XI. yüzyılda mı yaşadığı da bilinmemektedir. Kitabın yazılış tarzı, yazarın IV/X. yüzyılda değil de V/XI. yüzyıl başlarında yaşamış olması gerektiğine işaret etmektedir. Bu kitabın Viyana Kütüphanesinde bu¬lunan özel nüshası, 447/1055 yılının Şevval ayında bitmiş olan şair Esedî-yi Tûsî’nin hattıyla yazılmıştır. Bu eserin düzenleyicisi, kendi zamanına dek tanınmış olan tüm ilaç adlarına kitabında yer vermeye çalışmış, eski dönem nesir özelliklerini taşımakta ve sade ve akıcı bir tarzdadır.