KİTABUL-BARİ

 

KİTABUL-BARİ

       Kitâbu’l-Bâri’: Astronomi konularıyla ilgili bir eser olup Ebû Nasr Hasan b. Ali-yi Müneccim-i Kûmî’nin eseridir. 367/977’de ya da ondan kısa bir süre sonra ondan tercüme edilmiştir. Bunun eksik bir nüshası, Berlin Millî Kütüphanesinde mevcuttur.