KISASUL-ENBİYA

 

KISASUL-ENBİYA

         Kısasu’l-Enbiyâ: İshak b. İbrahim b. Mansûr b. Halef-i Nîşâbûrî’ye ait bir eser olup konusu, Kelbî’nin (ö.146/763) “Kur’ân Kıssaları” konu¬sunda İbn Abbâs’tan naklettiği rivayetlerinden akta-rılmıştır. İshak b. İb¬rahim, kendi riva¬yeti ile Kelbî’nin rivayeti ara¬sında yedi vasıta zikretmiş¬tir. Bundan dolayı kaide olarak söz konusu ettiğimiz dönemde yaşamış olmalıdır.