İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı


  • DİZİN
      aaMirza Âkâ-yi Tebrîzî Gulistân Zînetu’l-Mecâlis Mirza Âkâ Han-i Kirmânî Mirza Habîb-i İsfahânî Mirza Ca’fer-i Karacadağî Mirza Fethali-yi Âhundzâde Sitâregân-i Firîb-horde ...
  • ÖZGÜRLÜK VE TEBLİĞ
      ÖZGÜRLÜK VE TEBLİĞ   “Komşum gelir gider diye yaktım kandilimi bir karanlık gecede.”   Nîmâ Yûşîc (Der Şeb-i Serd-i Zemistânî)   1320/1941 yılı Şehrîver ayında, ...
  • İKİNCİ DÜZENLEMEYE ÖNSÖZ
      İKİNCİ DÜZENLEMEYE ÖNSÖZ   Kültürel eserler üzerinde araştırma yapmak zor, ama aynı zamanda tatlı bir uğ­raştır. Bu iş o kadar çekicidir ki araştırmacıyı adı sanı bilinme­yen, ...
Alt Kategoriler