HATİB-İ TEBRİZİ

 

HATİB-İ TEBRİZİ

 

 

Hatîb-i Tebrîzî, Hatîb olarak tanınan Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ali b. Muhammed-i Tebrîzî, V/XI. yüzyılın meşhur büyük edebiyat alimlerinden ve lü­gat imamlarındandır. Kendisi, Ebu’l-‘Alâ-i Ma‘arrî, Ebû’l-Kâsım er-Rakî ve Ebû Muhammed Dahhân-i Lağvî’nin öğren­cisi, Târîh-i Bağdâd yazarı Ebû Bekr Ahmed b. Ali ve Ebû Mansûr-i Cevâlikî ve bunlar dışında­kilerin de hocasıydı. En önemli eserleri, Şerh-i Hamâse-i Ebî Temâm-i Tâî, Şerh-i Dîvân-i Mutenebbî ve Saktu’z-Zend ve Şerhu Mu‘allakâti Sab’ diye bilinen Şerh-i Dîvân-i Ebu’l-‘Alâ-i Ma‘arrî’dir. Bunlara ilave olarak nahiv ve diğer edebî konularda başka kitaplar da yazmış Arapça şiir de söylemiştir. Doğumu 421/1020, ölümü ise 502/1109 yı­lıdır.