Fars şiiri özellikleri

  • FARS ŞİİRİ TÜRLERİ VE KONUSU
      FARS ŞİİRİ TÜRLERİ VE KONUSU               Bu dönem şairleri, şiirin değişik görünürdeki türleri noktasında mesnevi, kaside, gazel, musammat, terci-i bend, rubai, ...
  • FARS ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ
      FARS ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ     1) IV/X. Yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk yarısı, yani üzerinde dur­duğumuz dö­nem, büyük şairlerin varlığı ve çeşitli şiirlerin revacıyla ...