Fars dili

  • FARS DILI
     FARS DİLİ           Fars dili, yani III/IX. yüzyıl ortalarından itibaren İran’ın resmî ve edebî leh¬çesi olan Derî lehçesi, bu dönemde önceki döneme nis¬betle yeni özelliklere ...
  • FARS EDEBİYATININ GELİŞİMİ
     FARS EDEBİYATININ GELİŞİMİ           Söz konusu ettiğimiz dönem, Fars edebiyatının en önemli ve en değerli dönemlerinden birisidir. Fars dili ve edebiyatı, bu dönemde şaşırtıcı ...