Fars Şiiri

 • FARS ŞİİRİ TÜRLERİ VE KONULARI
   FARS ŞİİRİ TÜRLERİ VE KONULARI           Üzerinde durmakta olduğumuz bu dönemde şairler, sadece üslup çe¬şitlili¬ğine önem vermiş değillerdi. Şiirin konu ve mevzularının ...
 • FARS ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ
   FARS ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ  Fars şiirinin daha önce söylediklerimiz dışın­daki özellik­lerinden bi­risi, kimi şairlerin Arap edebiyatından etkilen­meleri ve onların Arap şair­leri ...
 • ŞAİRLERİN GENEL DURUMU
    ŞAİRLERİN GENEL DURUMU     Bu dönem şairleri, saygı konusu olan sınıflar arasında yer al­mışlardır. Şairle­rin hayatlarını inceleme noktasında dikkati çeken en önemli ...
 • ŞİİR ÜSLUBU
    ŞİİR ÜSLUBU     Farsça şiir, V/XI. yüzyılın ikinci yarısında, VI/XII. yüzyılda ve VII/XIII. yüz­yıl başlangıcına kadar her yönüyle kemal derecesinde olup çeşitlilik ...