Arapça Söyleyen İranlılar

  • ARAPÇA ŞİİR
      ARAPÇA ŞİİR                IV/X. yüzyıldaki ve V/XI. yüzyıl başlarındaki Arapça şiir, II/VIII. ve III/IX. yüzyılda sahip olduğu seyri devam ettirip kesin kemal ...
  • ARAPÇA SÖYLEYEN İRANLILAR
      ARAPÇA SÖYLEYEN İRANLILAR                 ARAPÇA NESİR              IV/X. yüzyılda ve V/XI. yüzyıl başlarında Arapça nesirde deği¬şik iki akım gö¬rülmektedir: ...