Arapça Söyleyen

 • HATİB-İ TEBRİZİ
    HATİB-İ TEBRİZİ     Hatîb-i Tebrîzî, Hatîb olarak tanınan Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ali b. Muhammed-i Tebrîzî, V/XI. yüzyılın meşhur büyük edebiyat alimlerinden ve lü­gat ...
 • ENUŞİRVAN b.HALİD
    ENUŞİRVAN b.HALİD     Enûşirvân b. Hâlid, VI/XII. yüzyılın büyük yazar ve müel­liflerin­den ve Selçukluların ünlü vezirlerindendir. 459/1067 yılında Kâşân’da ...
 • EL-EBİVERDİ
    EL-EBİVERDİ   el-Ebîverdî, Ebû’l-Muzaffer Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed el-Ebîverdî, VI/XII. yüzyılın Arapça söyleyen ünlü şairlerin­den ve büyük edebiyatçılarındandır. ...
 • EL-BAHERZİ
    EL-BAHERZİ   el-Bâherzî, Ebû’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Ebi Tâlib, V/XI. yüzyıl İran’ın Farsça ve Arapça yazan büyük şair ve yazarlarından biri­dir. ilkönce İmamu’l-Ha­remeyn ...
 • ARAPÇA SOYLEYEN İRANLILAR
    ARAPÇA SOYLEYEN İRANLILAR   Bu dönemde Fars diliyle kitap yazmaya gösterilen aşırı ilgiye rağmen yine de Arap diliyle şiir ve nesir yazan Fars asıllı yazarların sa­yısı çoktur. ...