4.Fars Edebiyat Başla

  • 2.Farsça Şiir Söyleyen İlk Şair
    Farsça şiir söyleyen ilk şair ya da şairler konusunda elimizde bulunan ri­va­yetler, farklı ve çoğunlukla inandırıcılıktan uzaktır. Bu konuda eli­mizde bulunan en eski işaret, Târîh-i ...
  • 1.Derî Farsçasının Resmîleşmesi
    Bundan önce, İranlıların Sâsânî devletinin yıkılışı ve kendi bağımsız­lıklarını kaybetmekle edebî ve bilimsel faaliyetlerini devam ettirmekten geri kalmadıkla­rını, hicretin ilk ...