1.Pehlevî Edebiyatı

  • Pehlevîce Yazılan Eserler
    Bir grup İranlının, Pehlevîce kitapları yok olmalarını engelle­mek ama­cıyla Arapçaya aktarmakla uğraştığı bir durumda bir grup Zerdüşt dini alimleri de Pehlevî hattı ve diliyle kitap ...
  • Pehlevî Edebiyatının Devamı
    Müslümanların, İran üzerinde egemenlik kurmaları esnasında İran­lıla­rın resmî edebî, siyasî ve dinî lehçesi “Pârsî-yi Miyane” veya “Pehlevî-yi Pârsî” ya da “Pehlevî-yi ...