1-Yer Adları Dizini

 

1-Yer Adları Dizini

A

Acem, 36, 96

Afganistan, 47, 125, 129, 130

Afrika, 188

Ahsîket, 219

Akdeniz, 127

Alamut, 135

Amul, 142

Anadolu, 129, 158, 268, 270

Anî, 187

Asitân-i Kuds-i Razavî, 111

Asker-i Mükerrem, 121

Asya, 34, 127

Ateşkede-i Kurkuyi, 30

Atina, 149

Avrupa, 28, 63

Âzer Abâdegân,

Âzerbaycan, 7, 53, 69, 76, 83, 108, 129, 154, 157, 159, 160, 165, 167, 190, 191, 222, 224, 229, 230, 269

 

B

Bag, Bagşûr, 145

Bağdat, 6-8, 17-20, 36, 45, 46, 48, 53, 54, 64, 75, 127, 133, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 191, 225, 248, 251, 255, 279

Baj, 90, 91, 95

Balâsâgûn, 126

Bâmîyân, 178

Basra, 22, 40, 142

Bedahşân, 30, 135, 193, 195, 196

Bel‘am, 110

Bel‘aman, 110

Belh, 30, 46, 85, 86, 128, 142, 190, 193, 195, 203, 205, 208, 210, 212, 215, 222, 248

Bender-i Gez, 26

Benuc, 81, 82

Berlin, 21, 111

Beyhak, 131, 244, 247

Beylekân, 220

Beytu’l-Hikme, 5, 18

Beytu’l-Mukaddes, 251

Bizans, 16, 132

Bodleian, 111

Bombay, 28, 61

Britanya, 93, 111

Buhârâ, 34, 35, 66, 75, 85, 108, 126, 131, 133, 196, 204, 273, 276

Bulğar, 132

 

C,Ç

Celûlâ, 4

Cend, 127, 131

Ceyhun, 215, 222

Cezîre, 251

Cibâl, 48, 134

Curcân, 66, 151, 250

Cuzcân, 222

Çâlender, 199

Çigil, 131

Çin, 29

 

D,E

Dehlî,

Derbend, 129, 221

Deylem, 53, 54

Deylemân, 47

Dımeşk, 17

Dicle, 8

Dihek Kalesi, 198, 199

Doğu Türkistan, 132

Eberku, 129

Ebîverd, 280

Ehrevâne, 6

el-Cezîre (Irak-ı Arab), 129

Endülüs, 4

Ermenistan, 39, 129, 187

Erzingân, 229

Estar, 54

Evrgenc, 66

 

F

Fârâb, bkz. Pârâb.

Fars, 8, 48, 53, 54, 57, 125, 129, 135, 253, 254, 273

Fâryâb, 222

Fatih Kütüphanesi, 111

Ferahân, 67

Ferdcân, 67, 114

Ferzin Kalesi, 276

Fırat, 16, 18

Fransa, 93

 

G

Gazne, 49, 70, 75, 95, 100, 102, 111, 116, 125, 126, 130, 139, 175, 186, 192, 208, 210, 244, 260

Gazve, 246

Gence, 191, 228

Gondişapûr (Şapûr), 8, 16, 17, 18, 20

Gûr, 53, 126, 130

Gurcistân, 47, 129, 216

Gurgân, 8, 35, 45, 47, 57, 60, 66, 67, 70, 75, 102, 125, 132, 143, 158, 246

Guzgânân, 69, 111

 

H

Habeşistan, 51, 220

Halep, 64, 148, 149

Harezm, 47, 49, 57, 60, 66, 67, 70, 119, 125, 126, 132, 139, 212, 215, 144, 264, 273, 276

Hâris-âbâd, 244

Harran, 16, 17, 64

Hâverân, 217

Havma, 70

Hazar, 51

Hazâresf, 212, 213

Hemedân, 67, 119, 128, 129, 143, 167, 184, 219, 256, 276

Herât, 95, 126, 142, 145, 192, 201, 205, 208, 250

Hicaz, 195, 205, 251

Hindistan, Hint, 4, 8, 16, 19, 20, 49, 51, 72, 95, 100, 105, 125, 126, 130, 140, 168, 180, 188, 189, 194, 197, 199, 235

Hitâ, 52

Hokend, 196

Horâsân, 5-8, 16, 17, 34, 35, 45-51, 55, 57, 60, 69, 70, 75, 76, 81, 82, 95, 104, 108-111, 120, 122, 125, 127-132, 135, 138, 157-159, 165-168, 186, 190, 192, 195-198, 208, 211, 217, 219, 222, 225, 238, 239, 253, 262, 265, 271, 273, 274, 276

Hormisen, 66

Huzistân, 17, 48, 57

Hürmüz, 273

 

I,İ

Irak, 54, 69, 70, 75, 76, 88, 100, 122, 125, 129, 154, 165, 167, 168, 219, 225, 233, 239, 269, 270, 276

Irak-ı Acem, 134

Irak-ı Arab, 10, 40, 48, 134

İngiltere, 111

İsfahân, 46, 57, 67, 75, 125, 129, 131, 135, 136, 142, 143, 157, 160, 164, 167, 172, 184, 185, 201, 205, 221, 222, 225, 236, 269, 276, 280

İskenderiye, 16, 19, 149

İstanbul, 111, 113

İzmir, 16

 

K,L

Ka’be, 194, 208

Kadîsiye, 4

Kahire, 135

Kamâkân, 135

Kambrich, 111

Kandehar, 90

Kankılî, 129

Karanahiye,  90

Kâşân, 143, 223, 270, 279

Kaşgar, 126

Kayrevân, 200

Kazvin, 47, 67, 255

Kedken, 232

Keşmir, 180

Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi, 113

Kıpçak Ovası, 132

Kıpçak, 129, 131, 132

Kırım, 132

Kinnasrîn, 16

Kirmân, 8, 40, 47, 125, 128, 129, 131, 143, 216

Konya, 140

Kubâdiyân, 193

Kubnan, 272

Kufe, 17, 22

Kum, 131

Kûmîş (Kûmîs), 6, 35, 130, 158, 159

Kutvân, 128

Lâcîm, 26

Lahor, 130, 158, 198

Londra, 93

 

M

Makberetu’ş-Şu‘arâ=Şairler Me­zarlığı, 221, 226

Maltiye (Malatya), 268

Mâturîd, 58

Mâverâunnehir, 7, 8, 29, 31, 34, 35, 46-53, 60, 64, 76, 82, 120, 125-132, 152-159, 167, 207, 233, 238, 273, 274, 276

Mazenderan, 7, 21, 26, 128, 132, 135, 181, 186, 195, 222, 236

Medâyin, 34, 35, 225

Medine, 3, 4, 225, 227

Mekke, 4, 210, 225, 227, 2333

Merâğe, 149, 229

Merenc, 199, 200

Merv, 3, 16, 18, 21, 64, 89, 108, 110, 127, 142-145, 151, 184, 193, 194, 197, 210, 215, 248, 276

Mısır, 16, 54, 64, 133, 134, 149, 195, 214

Mihne, 247, 265

Miyâne, 256

Moğolistan, 132

Mustansıriye, 143

Musûl, 142, 143, 225, 227

 

N,O

Nahcivan, 187, 191

Nay Kalesi, 198, 199

Nihâvend, 4

Nişâbûr, 6, 34, 75, 120, 128, 131, 142, 143, 195, 201, 203, 208, 210, 222, 232, 233, 235, 244, 247, 248, 250, 251

Nizâmîye, 142, 143, 212, 251, 255, 269

Noğan, 247

Nusaybin, 16

Orta Asya, 4, 29, 126, 128, 131-133

Orta Doğu, 111

 

P,R

Pamir, 47

Pârâb (Fârâb), 64

Pars, 160

Pencab, 158

Râdekân, 26, 247

Râvend, 270

Rey, 6, 45, 47-49, 57, 62, 63, 67, 70, 71, 75, 82, 95, 100, 102, 108, 120, 125, 130, 135, 144, 157, 159, 167, 225, 276

Reyşehr, 16

Roha, 16

Roma, 230

Rûdek, 81

Rûm, Rûmîye, 51, 110, 246

Rus, 60, 111

Ruyan, 47

 

S,Ş

Sahibî Kütüphanesi, 144

Sârî, 130

Semerkand, 30, 35, 57, 58, 75, 81, 86, 89, 128, 132, 205, 207, 262

Serahs, 81, 208, 210

Seyhun, 131, 132

Sind, 8, 47, 49, 51, 158, 194, 274

Sir deryası, 47, 64

Sistân, 4, 6, 8, 30, 35-37, 46-49, 75, 110, 188, 273

Soğd, 29, 36

Sovyetler Birliği, 229

Strazburg (Fransa), 93

Sû Kalesi, 198, 199

Suhreverd, 148

Sulukiye, 16, 34

Sumenat, 161

Suriye, 54

Şadyan, 232

Şah Kalesi, 135, 136

Şam, 64, 120, 133, 149, 158, 184, 251

Şebânkâra, 129, 273

Şemahi, 129, 224

Şîrâz, 143

Şîrvân, 129, 175, 220, 224-226

 

T,U

Tâberân (Teberan), 90, 92, 250, 251

Taberistân, 6, 8, 21, 47, 53, 54, 70, 71, 95, 102, 119, 125, 130, 134, 142, 143, 246

Tabes, 201

Tahran, 111, 224

Talekan, 119

Târî, 46

Tebriz, 190, 191, 221, 223, 226, 268, 269

Tibet, 131

Tirmiz, 190

Tisfun, 16, 34, 35

Tohâristân, 6, 30, 41

Tûrân, 188

Turuk Ovası, 253, 262

Tus, 52, 74, 86, 90, 92, 94, 108, 110, 128, 142, 143, 186, 192, 217, 247, 248, 250, 251, 262

Türkistan, 60, 104, 126, 128

Ural-Altay, 30

 

V,Y,Z

Veravi, 268

Viyana, 112

Yağma, 52, 131

Yemkân, 135, 193, 195, 196

Yezd, 129, 143, 272

Yunan, 10, 16, 19, 20, 69, 72, 117, 118, 178, 196, 214

Zabulistan, 188

Zencan, 148

Zend, 51

Zerenc, 75

Zirab, 26

Zuzen,273