1-Kavim Adları Dizini

1-Kavim Adları Dizini

 

A

Abbâsoğulları, Abbasiler, 4, 5, 8, 17, 27, 39, 47

Acem Türkleri, 132

Âl-i Bavend, Bavendiler, 130, 222, 236, 246

Âl-i Hucend, 131, 222

Âl-i Irak, 47, 70

Âl-i Muhtac, 47, 97

Anadolu Selçukları, 127, 268, 270

Arya, 57

Atabekler, 127, 129

Atsızoğulları, 126, 132, 128, 129, 138

Atsızoğulları, 128, 129

Ayyâr, 8

Âzerbaycan Atabekleri, 127, 219, 221

 

B,

Batıniler, 134, 195

Behşemiye, 58

Beni ‘Âmir, 39

Ben-i Maze, 131

Ben-i Şeyban, 22

Bermekî, 6, 7

Beyaz elbiseliler (Beyzü’s-siyab), 53

Budizm, 9

Buveyh, Al-i Buye, 45, 48, 51, 134

Buveyhoğulları, 45, 54, 63

Buye-i Deylemî, 273

Büyük Selçuklular, 127, 134

 

C,Ç

Caferiyye, 11

Cebriyye, 10

Cehmiyye, 53

Çaganiler, 47, 97

Çigili Türkleri, 126, 127

 

D

Davudiyye, 11, 53

Deylemi, 51, 66, 73, 75, 100, 129

Doğu Roma İmparatorluğu, 16, 127, 138

 

E,F

Efrâsiyâboğulları,

Efrâsiyâboğulları, 45, 46, 48, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 207, 213, 266, 274

Ehl-i Beyt, 114, 137, 219

Ehl-i Buyutat, 50

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ‘at, 10, 14, 134, 136, 137, 143, 146, 195

ehl-i Tenasuh, 10

Emevi, 4, 16, 17, 27, 40, 46

Eş‘ariye, 54, 146

Eşkânîler, 35, 95

Fâtımî, 54, 127, 134, 135, 195

Ferîgûn, Ferîgûnîler, 47, 51, 111

 

G

Galiye Şiası, 53

Gazneliler, 46, 47, 54, 95, 125, 138

Gurhâniler, 128, 132

Gûrsâncî, 157

Gürcü 129

 

H

Halaciye, 158

Halhi, 131, 132

Hanbeli, 10

Hanefî, 10, 14, 53

Harezm emirleri (Âl-i Irak), 47

Harezmli, 51, 119

Harezmşah, 125, 127, 128, 132

Hariciler, 8, 10, 53

Hıta Türkleri, 132

Hıtaylar, 125

Hindû, 158

 

I,İ

Irak Selçukları, 127, 137, 219, 222, 270

İlek Hâniye (İlhanlılar), 126

İmâmîyye, 11, 53, 54, 58, 133-136, 146

İmranoğulları, 131

İsmailiyye, 53, 54, 66, 133-136, 146, 195-197

İsna Aşariye, bkz. İmâmîyye

 

K,L

Kacarlar, 228

Kadiriyye, 53

Kankıli Türkleri, 132

Karahan Türkleri, 46, 126

Karahıtay Türkleri, 127, 128, 132, 157

Karahıtaylar, 127, 132

Karluk, 125, 132

Kaverdiler, 272, 273

Kerrâmiyye, 10, 53

Kıramite, Kıramitiler, 53, 55, 134, 195

Kırgız, 127, 128, 131, 132

Kirmân Selçukları, 127, 192, 216

Kurai’s-Seb‘a, 12

Loristan Atabekleri, 127

 

M

Maklar, 54

Mâlikî fırkası, 10

Maniheizm, 9, 15, 24, 27, 62

Mâturîdîye, 58

Me’munîler, 48, 66, 70

Memluklar, 130

Meşşâî, 10, 72

Moğol, 30, 91, 125, 128, 129, 132, 135, 136, 138, 139, 144, 155, 156, 235, 236, 238, 244, 249, 274

Muhaddise, 54

Mutezile, 10, 15, 54, 58, 70, 133, 155

 

N

Nabatî, 16, 17

Nakşebendi, 221

Nâsıbîler, 195

Nasturi, 17, 53

Neccariyye, 10, 53

Nezzâriyye, 136

Nîmrûz Melikleri, 130

 

O,P,R

Oğan (Afgan), 49

Oğuz, 45, 46, 125, 127, 128, 131, 132, 157, 217, 225, 265, 272, 273

Rafızî, 134, 195

Ravvâdiler, 129, 159

 

S,Ş

Sa’îdoğulları, 222

Sabbâhiye, 135

Saffârî, 7, 8, 35, 36, 46, 129, 130

Saibiler, 15

Saidoğulları, 131

Salgur Atabekleri, 127

Sâmânî, 13, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 51, 66, 75, 104

Sanskritçe, 114

Sasanî, 3, 4, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 34, 35, 57, 95

Selçuklular, 45, 49, 54, 95, 125, 127, 129, 134, 138, 195, 245, 247, 248, 263, 279

Sevriyye, 11

Simcûrlular, 47, 271

Süryanî, 16, 27

Şafi’î fırkası, 10, 53, 146, 250

Şam Selçukları, 127

Şeddâdîler, 129, 246

Şemsiyye, 158

Şensebânî, 130, 262

Şeybânî, 187, 262

Şia, 10, 70, 134, 195, 219

Şîrvânşahlar, 129, 224, 225, 226

Şu ‘ûbîler, 4, 41

 

T

Taberîye fırkası, 11, 14

Tacikler, 94

Tâhirî, 7, 8, 35, 36, 38

Talibiyye, 47

Tatar, 30, 125, 131

Tunguz, 128, 132

Türkmen, Türkmenler, 45, 49, 127, 245

 

U,Y,Z

Uygur, 132

Zahiriyye, 53

Zehbiyye, 255

Zerdüştlük, 9, 15, 24, 27, 28, 53, 60, 69, 86, 122

Zeydî, 47

Zeyyâroğulları, 45, 48, 51, 246